* Chức năng "Tìm mã SMD": sử dụng để tra cứu, tìm kiếm linh kiện từ mã số hoặc ký hiệu ghi trên thân linh kiện dán SMD

   * Chức năng "Tìm DataSheet": sử dụng để tra cứu, tìm kiếm DataSheet của linh kiện

   * Kho dữ liệu khổng lồ với hàng triệu mã linh kiện và liên tục được cập nhật.

   * Quý khách vui lòng xem hướng dẫn sử dụng tại đây

Mã SMD Tên linh kiện Kiểu đóng gói Hãng sản xuất Mô tả Datasheet Địa chỉ bán hàng
1AM MMBT3904
SOT23
Diodes NPN transistor
Tải về DataSheet
1P MMBT2222A
SOT23
BL Galaxy Electrical NPN transistor
Tải về DataSheet
WS8 BZX84-B4V7
SOT23
NXP Zener diode
Tải về DataSheet
WT5 BZX84-C30
SOT23
NXP Zener diode
Tải về DataSheet
06 Gali-6
SOT89
MC DC-4GHz MMIC amp 115 dBm o/p
Tải về DataSheet
Y17 BZX84C51
SOT23
Taitron Zener diode
Tải về DataSheet
W26 WPM2026
SOT23
sh-willsemi Single P-Channel, -20V, -3.2A, Power MOSFET
Tải về DataSheet
BH BCP56
SOT223
ON Semiconductor NPN Silicon Epitaxial Transistor
Tải về DataSheet
12E ZC2812E
SOT23
ZET dual series RF schottky15V 20mA
Tải về DataSheet